บริษัท นิพพาน อะโกรเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061172

เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นิพพาน อะโกรเทค จำกัด
  • 299/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง
    อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
  • Tel : 0876591155
  • Website : http://www.nippan-group.com
Top