บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061209

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช, ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืช บริษัทฯ มีความมั่นคง ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเคมีเกษตรคุณภาพสูง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด
  • 207 หมู่ 4 ตำบลหนองหอย
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 053-142565
  • Fax : 053-142560
  • Website : http://www.aga-agro.com
Top