บริษัท โฮมรัน คอนซัลท์ติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061449

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่บริษัทชั้นนำด้านเครื่องอุปโภค บริโภคโดยใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึก และสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตสินค้า หรือ ทำโฆษณาออกสู่ตลาด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โฮมรัน คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
  • เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026321245
  • Fax : 026321249
Top