โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061467

เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
  • 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62-64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-5141-819 , 02-5394-968 , 02-9336-535
  • Website : http://www.tpvschool.com
Top