P4 AC SOLUTION CO., LTD.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061521

บริษัท พีโฟว์ เอซี โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการผลิตเคมี และ จำหน่ายสารเคมีและ เทคโนโลยีการปรับสภาพน้ำ และ บำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ ตึกอาคารสูง บริษัทมีทีมงานขาย นักเคมี วิศวกรเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 16 ปี ในด้านเคมีภัณฑ์และงานติดตั้งระบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ และ ปรึกษา เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบน้ำ ให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • P4 AC SOLUTION CO., LTD.
  • 13/29 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 084-222-5132
  • Fax : 02-9813604
Top