มูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061657

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา Student exchange

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย
  • 68/156-157 หมู่บ้านประชานิเวศ 4 ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 9 ต.ท่าทราย
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 029801002
  • Fax : 02573-9015
  • Website : http://www.afsthailand.org
Top