งานนโยบายและแผน

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061681

การบริการทางการศึกษา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • งานนโยบายและแผน
  • 230 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
    อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
  • Tel : 054 227603 ต่อ2004
  • Fax : 054 222122
  • Website : http://www.bwc.ac.th
Top