บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061735

บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเกษตร ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราหมาแดง" ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเกษตรกรชาวไทย มายาวนานถึง 45 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด
  • 249 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 024355778-9
  • Fax : 028865239
  • Website : http://www.pchemitech.com/company.html
Top