บริษัท บาธิต โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061802

บริษัท บาธติคโปรดักซ์แอนด์เซลส์ จำกัด (บาธติค) เริ่มต้นธุรกจพีวีซีภายใต้แบรนด์ "บาธติค" ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 โดย บาธติคได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์พีวีซีสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

ปัจจุบันบาธติคได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซีสำเร็จรูปเช่น ประตู พีวีซี, วงกบพีวีซี, บานซิงค์ พีวีซี, และผนังพีวีซีสำเร็จรูป โดยบาธติคเป็นผู้ผลิตเดียวในประเทศไทยที่เลือกใช้ สารเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน (Thermoplastic Urethane) เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พีวีซี เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์พีวีซีทุกชิ้น ซึ่งเป็นเหตุผลให้ประตูพีวีซี, วงกบ พีวีซี, บานซิงค์ พีวีซี, และผนังพีวีซีสำเร็จรูปของบาธติคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับตลอดมา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท บาธิต โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
 • บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

  เลขที่ 1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเพทกรีฑา
  แขวงสะพานสูง
  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Tel : 0-2736-1835-38
 • Fax : 0-2736-0822
 • Website : http://bathicproduct.com/
Top