โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ ปาลิตา

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061814

โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ ปาลิตา
เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชน : อาชีวศึกษานอกระบบ
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง วันที่ 27 ธันวาคม 2547
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาญี่ปุ่น 日本語 JAPANESE LANGUAGE

ภาษาอังกฤษ 英語 ENGLISH LANGUAGE

ภาษาจีน 中国語 CHINESE LANGUAGE

ภาษาเกาหลี 韓国語 KOREAN LANGUAGE

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 外国人のためのタイ語 THAI LANGUAGE FOR FOREIGNER

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ ปาลิตา
  • 81/18 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 0862436849
  • Fax : 044254275
Top