โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061867

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน
    อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  • Tel : 034-352285
  • Fax : 034-352385
  • Website : http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/
Top