คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070003

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน เป็นคณะที่มีการเรียนสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ อีก 1 สาขาในระดับปริญญาโท คือสาขาการออกแบบและวางแผน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซ.เทียนทะเล 25 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 024707879
  • Fax : 024523792
  • Website : http://www.arch.kmutt.ac.th
Top