โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070017

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
ดำเนินกิจการมาเป็นปีที่ 43

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
  • 271/1 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า
    อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
  • Tel : 034589229
  • Fax : 034631642
  • Website : http://www.mbd.ac.th
Top