โรงเรียนสอนภาษาทองอินทร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070051

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ หรือ THONG IN - PHONE เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาต่างประเทศมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
และมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนสอนภาษาทองอินทร์
  • 121/77 เชิงสะพานหัวช้าง
    ถ.พญาไท เขตราชเทวี
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-251-1250
  • Website : http://www.thonginpghone.com
Top