สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070166

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 025644440
  • Website : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=103
Top