เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070345

นำเข้าส่งออกและขายเคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ให้บริการด้านเทคนิค และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น14
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022548181
  • Fax : 022548348
  • Website : http://www.sensient.com
Top