บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070398

เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันละหุ่ง รายแรกและรายเดียวของประเทศ
มีสำนักงานสาขาอยู่ที่ พระประแดง และสระบุรี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด
  • 26/42 ชั้น 12 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02 2541490-7
  • Fax : 02 2541499
  • Website : http://www.thaicastoroil.com
Top