โซดัน ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070465

บจก.โซดัน ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง
ให้คำปรึกษา และจดทะเบียนธุรกิจ รับทำเอกสารทางกฎหมาย , ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี รับทำบัญชี ตลอดจนงานด้านภาษีอากร , รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ดำเนินการทางด้านกฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โซดัน ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง
  • 77/237 อาคารชุดราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022559682
  • Fax : 022559680
  • Website : http://slawconsult.com/index.php
Top