สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070495

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว
    114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
    กรุงเทพฯ
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 026495000 ต่อ 15407
  • Website : http://cemt.swu.ac.th/
Top