Agarwood Plants (Thailand) Co;Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070496

ต้องการรับพนักงานดังนี้
1.พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
2.ผู้จัดการฝ่ายการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5.พนักงานประจำโรงงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Agarwood Plants (Thailand) Co;Ltd
  • 129/7 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-0049188
  • Fax : 02-0049188
  • Website : http://www.agarwoodapt.com
Top