Mandarin Chinese Center

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070513

สถาบัน Mandarin Chinese Center เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ประจำสถาบันสอนภาษาจีน
คุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษาวุฒิปวช.ขึ้นไป
2.มีใจรักบริการ พูดเก่ง อัธยาศัยดี
ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาจีน full-time / part-time (ทั้งครูไทยและครูจีน)
คุณสมบัติดังนี้
1.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบประกอบวิชาชีพและหรือมีประสบการณ์การสอนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.ไม่จำกัดสัญชาติ ไม่จำกัดเพศ (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับเบื้องต้น)
4.ชอบในงานสอนหนังสือ สามารถทนต่อแรงกดดันและรับมือเด็กนักเรียนได้
สถานที่ปฏิบัติงาน The walk ราชพฤกษ์
สนใจโทรเบอร์ 088-4917161 คุณผักกาด
หรือส่ง Resume มาทางอีเมล์ pagkad1988@gmail.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top