บจก. ไอ อีซีเอ็ม

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070554

วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. ไอ อีซีเอ็ม
  • 135/47 อาคารอมรพันธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 2 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-689-5260
  • Fax : 02-689-5265
  • Website : http://www.iecm.co.th
Top