บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15100005

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ในด้าน
การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,ไก่,นม,เนื้อ,เบียร์ ฯลฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008,GMP มีความประสงค์จะรับพนักงานหลายอัตรา จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
  • 2292,2294,2296 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 0-27226393-4,0-2722-6697-8,0-2722-6348,0-2722-6240
  • Fax : 0-2722-6903
  • Website : http://www.flussig-nithimai.com
Top