โรงเรียนลาซาล

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110002

โรงเรียนลาซาล โรงเรียนระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนลาซาล
  • 752 ถนนลาซาล
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 023933510
  • Fax : 027486855
  • Website : http://lasalleschool.ac.th
Top