เอ็กซ์ทรีม มาสเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110011

บริษัท เอ็กซ์ทรีม มาสเตอร์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 159 ซ.คุ้มเกล้า5 ถ.คุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 ปัจจุบันมีประสบการณ์ในด้านการศึกษา ออกแบบ ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบโทรมาตรทั้งระยะใกล้ และระยะไกล ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ การจัดทำโปรแกรมทางด้านระบบฐานข้อมูล สื่อสารสารสนเทศออนไลน์ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่ครบวงจรมากกว่า 12 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เอ็กซ์ทรีม มาสเตอร์ จำกัด
  • 159 ซอยคุ้มเกล้า 5 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 025576298
  • Fax : 025576297
  • Website : http://www.extrememaster.co.th/
Top