เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010096

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาแม่โจ้ และสาขาเชียงใหม่ โดยมีคุณวรินทร นนทะธรรม ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 16 ปีเป็นผู้บริหาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
  • 236/7 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
  • Tel : 053-354 225, 088-269 5099
  • Fax : 053-354 225
  • Website : http://thebest-edu.com/
Top