ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010139

1.ประกอบธุรกิจค่้าปลีกและค้าส่งผักผลไม้ทุกชนิด
2.ประกอบกิจการผลิตและผลิตภัณฑ์จากพืชผักและผลไม้ทุกชนิด ทั้งใน และต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด
  • 447 หมู่ที่ 1 ต.แม่เหียะ
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053282045
  • Fax : 053282945
Top