สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020010

เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 924 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0 2392 4021 ต่อ 1221
  • Fax : 0 2381 7944
  • Website : http://www.ipst.ac.th
Top