บริษัท ไอออนิค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020165

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไอออนิค จำกัด
  • 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-884-9155
  • Fax : 02-884-9383
  • Website : http://www.ionique.co.th
Top