บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020226

นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ทั้งประเภทเคมีอุตสาหกรรม , เคมีอาหาร , เครื่องสำอาง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด
  • 2/2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 027382480
  • Website : http://www.urekotethai.com
Top