บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020241

บริษัทที่ปรึกษาและจัดหาบุคลากรให้แก่กลุ่มธุรกิจในเครือ สาขาต่างๆทั่วกรุงเทพ
ลักษณะธุรกิจ ประเภทซื้อมาขายไป และผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลากชนิด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
  • 3817/10 ซอยนอกเขต ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 0864697398
Top