บริษัท เลอร์นบาลานซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020276

เครือ เลอร์นบาลานซ์ ประกอบไปด้วย
1. Enconcept
2. SociThai
3. XChange English
4. Global Art & Creative (Thailand)
5. XeerSoft (Thailand)
6. Qualish
7. InterPass
8. Play By Ear
9. SCore Math

LearnBalance – Value Proposition
ชาว เลอร์นบาลานซ์เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และถือเป็นพันธกิจหลักที่จะร่วมกับสังคมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

บริษัท ในเครือเลอร์นบาลานซ์ และบุคลากรทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาบูรณาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในทุกมิติ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะยก ระดับคุณภาพของสังคม ชาวเลอร์นบาลานซ์จะอุทิศตนในการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้และคลังแห่ง ภูมิปัญญาให้แก่สังคมของเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เลอร์นบาลานซ์ จำกัด
  • 2991/26 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว
    แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
    กรุงเทพ 10240
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-736-3665
  • Website : http://www.enconcept.com
Top