บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด (โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020365

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด (โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท)
  • เลขที่ 30 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 022044043
Top