บริษัท คุมอง(ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030004

ระบบการเรียนแบบคุมอง

ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันแพร่หลายใน 49 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ รวมกันมากกว่า 4.26 ล้านคน
ความฝันของพวกเรา คือ การช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คุมอง(ไทยแลนด์) จำกัด
  • เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์ เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 15 -16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-6266555 ต่อ 1390
  • Website : http://th.kumonglobal.com
Top