บริษัท โปรแอ๊คทีม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030129

- บริการด้านบัญชี
- บริการตรวจสอบบัญชี
- บริการวางระบบบัญชี
- บริการด้านภาษีอากร
- บริการด้านจดทะเบียนพาณิชย์
- บริการด้านประกันสังคม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โปรแอ๊คทีม จำกัด
  • 6/61 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 42
    ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 027369866-8
  • Fax : 027315450
  • Website : http://www.proaccteam.com
Top