โรงเรียนกวดวิชาทักษะพัฒนา (คุมองฟอร์จูนทาวน์)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16040007

พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบคุมอง (พัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล) วิชาที่เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนกวดวิชาทักษะพัฒนา (คุมองฟอร์จูนทาวน์)
  • อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น G ห้อง X03-3 โซนการศึกษา
    เลขที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026420420, 0818455933
  • Fax : 026420233
Top