โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050038

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ ทั้งหมด 40 โรงเรียน เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) เปิดสอนนักเรียน ชาย-หญิง ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ พ.ศ.2538 ตั้งอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์ 20

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
  • 336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-2129930-1
  • Fax : 02-6740499
  • Website : http://www.ektra.ac.th
Top