บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060006

เป็นผู้นำด้านเคมีเกษตร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
  • 1443 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-559-3237-9
  • Fax : 02-559-3240
Top