บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080051

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตพลาสติกกันกระแทกทุกประเภท
เปิดกิจการมาตั้งแต่ ป๊ 2535

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด
  • 99 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
    จ.นนทบุรี 11140
    อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  • Tel : 02-9033322-5
  • Fax : 02-1587172
Top