บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080062

ประกอบธุรกิจฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี และทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินและบริษัทเช่าซื้อ

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด
  • 100 ซ.ลาดพร้าว 117 แขวงคลองจั่น
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : +66812675949
  • Share :
Top