บริษัท ไบโอเทค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100021

บริษัท ไบโอเทค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณ์กลุ่มจุลินทรีย์ เช่น กำจัดและลดกลิ่น สร้งภูมิคุ้มกันโรค ในฟาร์มต่างๆ สุกร ไก่ ย่อยสลายอาหารเหลือและบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา และกุ้ง และรับกำจัดกากตะกอนของเสียในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านมาตรฐานการผลิตโดยโรงงานที่ทันสมัย พร้อมทั้งทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญและมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตรกรรมใหม่ๆ ขั้นตอนการผลิต และคัดสรรค์วัตถุดิบที่ดี เพื่อผลิตสินค้าที่ใช้แล้วได้ผลดีมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ มีการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ตามร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายเพื่อบริการตรงต่อเกษตรกร ทั้งยังมีความยินดีที่จะรับปรึกษาหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือการทำ CSR (Customer Service Relationship) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการขายแก่ ร้านค้าตัวแทนทุกราย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไบโอเทค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  • 1/18 ศุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0846149888
  • Fax : 021958779
  • Website : http://www.biotecgroupthailand.com
Top