โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่ง แม็คกระบี่

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100074

เป็นโรงเรียนกวดวิชา สอนภาษา และการบริบาล ปริญญาตรีมิติใหม่ (เรียน 6เดือน-ทำงาน และเรียนเทียบประสบการณ์จนจบปริญญาตรี)
....รับนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล1-3
ประถมศึกษาปีที่1-6
มัธยมศึกษาปีที่1-6
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
....รับสอนในรายวิชา
>>วิทยาศาสตร์
>>คณิตศาสตร์
>>สังคมศึกษา
>>ภาษาไทย
>>ภาษาต่างประเทศ (จีน,อังกฤษ)
....จัดหางาน ต่างประเทศ
>>ญี่ปุ่น
>>เกาหลี
....ทำ Education Visa

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่ง แม็คกระบี่
  • 39-47 ถนนมหาราช ซอย 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
    อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  • Tel : 847195599
  • Fax : 75622296
  • Website : http://www.mackrabi.com
Top