บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100090

บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ.2510

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด
  • 95 ,101 หมู่11 ซ.ส.ไทยเสรี2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
    อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
  • Tel : 02-8154761-3
  • Fax : 02-8154764
Top