บริษัท ที.ดับบลิว.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17040015

Accounting & Tax & Financial Outsource Service
Accounting : -
* วางระบบงานบัญชี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
* รับทำบัญชี วางแผนภาษี สอบบัญชี ปิดงบการเงิน
* ยื่นงบการเงินผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Taxation : -
* จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นภาษี ภงด.1 , ภงด.1ก , ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.50 , ภงด.51 ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร
* ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน
Financial : -
* ดูแล Cash Flow จัดทำ Cash Position รักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินให้บริษัทฯ
* จัดหาแหล่งเงินกู้ และติดต่อธนาคาร
IT Outsource Service : -
* Maintenance Hardware
* Outsourcing Software Development
Other Service :-
* งานจัดจ้าง เปรียบเทียบราคา ผู้ขาย 3 รายขึ้นไป เช่น บริษัท รปภ แม่บ้าน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที.ดับบลิว.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 104/38 หมู่ที่3 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา มหาชัย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
    สถานที่ตั้ง : ใกล้นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อบต.โคกขาม และอำเภอเมืองสมุทรสาคร
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034-130-426 Mobile Phone : 095-6031911
  • Fax : 034-130-426
  • Line ID : t.w.s.
Top