บ. สเปญซ่า 38 จก.

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070075

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ. สเปญซ่า 38 จก.
  • 88 ซใเพชรบุรี 15, ถนนพญาไท,
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022515251
  • Fax : 022515245
  • Website : http://www.spenzahotelpratunam.com
Top