บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080067

ออกแบบ ติดตั้ง และ จำหน่าย สารเคมี รวมทั้ง อุปกรณ์สำหรับระบบผลิตน้ำบริสุทธิ ระบบปรับสภาพน้ำใช้ น้ำเสียในอุตสาหกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
  • 8/9 ม.6 ต.ลาดสวาย
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : 02 153 7871-2
  • Fax : 02 153 7874
  • Website : http://www.waterassuage.com
Top