บจก. อินทีเกรท โพลีเมอร์ส

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080071

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยขบวนการฉีด(Injection)และขยวนการอัดรีด(Extrusion)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. อินทีเกรท โพลีเมอร์ส
  • 11/85 หมู่20 ถนนนิมิตใหม่ ต.ลำลูกกา
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : 021156450-1
  • Fax : 021156415
Top