บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090032

ผลิตเม็ดพลาสติก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
  • 609 หมู่ 6 ต.แพรกษา
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 027036709
  • Fax : 027036338
  • Website : http://www.vic.co.th
  • Line ID : 0922246075
Top