บริษัท เอ็น แอล บี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110013

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ยาวนาน มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อพร้อมบริการที่ดีให้กับลูกค้า จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการทำงานตรงตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็น แอล บี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • 1/81 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-300 0312-13
  • Fax : 02-300 0312-13 # 100
Top