ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ท อิงลิช

รหัสผู้ประกอบการ : EM17120015

Smart English เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับความสามารถของเด็กไทย โดยสมาร์ทอิงลิช จะใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ โดยหลักสูตรการสอนของสมาร์ทอิงลิช จะปรับตามความสามารถของเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น โดยจุดเด่น คือ ไวยากรณ์ที่สอนโดยใช้เทคนิคใหม่ให้เด็กไทยเข้าใจและนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ Sound Lab ช่วยในการฟัง และการออกเสียงก็จะใช้เทคนิคจาก Speech and Hearing Clinic ซึ่งเป็นเทคนิคที่ชาวอเมริกันใช้แก้ไขด้านการออกเสียงไม่ชัด สำหรับคนเอเซีย
โรงล้างทำความสะอาดรังนก ย่านใจกลางเมืองที่ต้องการผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสมัครงานล้างทำความสะอาดรังนกสามารถหารายได้เสริม สนใจดูรายละเอียดงานและพูดคุยกับนายจ้างโดยตรงได้ที่ LINE ID: rosierosy

เปิดรับ 13 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ท อิงลิช
  • 479/4-5 ซอยสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
    เขตปทุมวัน กทม. 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02 6139139
  • Website : http://www.smartenglish.in.th
  • Line ID : rosierosy
  • Share :
Top